Clúdaigh Rúiseacha

Cluiche ranga

  • Ceacht/ gníomhaíocht ranga é seo ar féidir a úsáid le gach aoisghrúpa.
  • Cuir clúdach litreach beag isteach i gclúdach litreach atá níos mó, agus níos mó agus níos mó!
  • Scríobh tasc ar gach clúdach. Caithfidh na daltaí an tasc a dhéanamh sula bhfuil cead acu an clúdach a oscailt.
  • Beidh tasc difriúl ar gach clúdach.
  • Caithfidh na daltaí an freagra a thaispeáint don mhúinteoir sula n-osclaíonn siad gach clúdach.
  • Cuir dearbhán oibre nó ticéad sa chlúdach deireanach agus an chéad fhoireann a fhaigheann é beidh an bua acu.

Anseo thíos, tá samplaí de thascanna a úsáideadh le haghaidh rang Ardteiste.