Polasaí príobháideachais

Tá meas iomlán ag Bua ar do cheart ar phríobháideachas, agus ní dhéanfaidh sé aon fhaisnéis phearsanta fút a bhailiú ar an suíomh gréasáin seo gan cead soiléir uait. Maidir le haon fhaisnéis phearsanta a tháirgeann tú go deonach, caithfear léi sin agus na caighdeáin is airde slándála agus rúndachta á n-úsáid, de réir go docht na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 & 2003.

Bua respects your right to privacy, we will not collect any of your personal information without your approval. Any information which you willfully submit to us will be held in strict confidence adhering to the highest standards in security and privacy as laid down in the Data Protection Acts, 1988 & 2003. 
Bainfear úsáid as aon fhaisnéis phearsanta a bhailítear ar an suíomh seo chun daltaí a chlárú ar chúrsaí oideachais Bhua. Is ar mhaithe le cosaint agus slándálacht na ndaltaí a bhailítear an t-eolas. Coinneofar é ar feadh an chúrsa agus déanfar scrios ar an eolas ina dhiaidh sin. Bainfear úsáid as seoltaí ríomhphoist agus uimhreacha gutháin phóca chun tuismitheoirí a chur ar an eolas maidir le sonraí an chúrsa ar chláraigh siad air. Tá an fhéidearthacht ann freisin go n-úsáidfear seoladh ríomhphost chun blaganna, fiseáin nó grianghraif ón gcúrsa a roinnt agus chun tuismitheoirí a chur ar an eolas maidir le cúrsaí a bheidh ag teacht aníos sa todhchaí.
The information that is submitted on this site is for the purposes of registering students on our educational courses. The information is to ensure the safety and security of students during the course and shall be destroyed after the course. Email addresses and phone numbers will be used to inform parents about details of the upcoming course they have registered on. Email addresses may also be used to share videos, photographs or blogs from the course and to inform parents about upcoming or future course.  
Polasaí Príobháideachais

Ráiteas Ginearálta:

Baineann an ráiteas seo lenár gcuid cleachtas príobháideachais i dtaca leis an suíomh gréasáin seo. Nílimid freagrach as inneachar nó as cleachtais phríobháideachais suímh ghréasáin eile. Bíonn aon naisc sheachtracha le suímh ghréasáin eile inaitheanta go soiléir mar sin. Tá meas iomlán ag Bua ar do cheart ar phríobháideachas, agus ní dhéanfaidh sé aon fhaisnéis phearsanta fút a bhailiú ar an suíomh gréasáin seo gan cead soiléir uait. Maidir le haon fhaisnéis phearsanta a tháirgeann tú go deonach, caithfear léi sin agus na caighdeáin is airde slándála agus rúndachta á n-úsáid, de réir go docht na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 & 2003.

Bailiú agus úsáid faisnéise pearsanta:

Ní dhéanaimid aon fhaisnéis phearsanta fút a bhailiú ar an suíomh gréasáin seo, seachas faisnéis a tháirgeann tú go deonach (mar shampla trí ríomhphost a sheoladh chugainn nó trínár bhfoirmeacha cláiriúcháin a úsáid). Ní chuirtear aon fhaisnéis a sholáthraíonn tú ar an mbealach sin ar fáil do thríú páirtithe, agus ní bhainimid úsáid aisti ach amháin ar aon dul leis an gcríoch dá bhfuil sí curtha ar fáil agat. Féadtar do chuid sonraí pearsanta a anaithnidiú agus a úsáid chun críocha staitistiúla freisin.

Déanann ár soláthraí óstála gréasáin sonraí teicniúla a bhaineann le cuairteanna ar an suíomh gréasáin seo a logáil chun críocha ár staitisticí. Ní dhéantar aon fhaisnéis a bhailiú ar féidir í a úsáid chun cuairteoirí ar an suíomh gréasáin a shainaithint. Tá na sonraí teicniúla a dhéantar a logáil teoranta do na hearraí seo a leanas: seoladh IP fhreastalaí gréasáin an chuairteora, an t-ainm fearainn bharrleibhéil arna úsáid (mar shampla .ie, .com, .org, .net), an seoladh suímh gréasáin roimhe seo óna ndearna an cuairteoir sinne a rochtain, agus aon téarmaí cuardaigh arna n-úsáid san áireamh, sonraí conaire cliceála lena dtaispeántar trácht na gcuairteoirí timpeall ar an suíomh ghréasáin seo (mar shampla leathanaigh arna rochtain agus doiciméid arna n-íoslódáil)

An cineál brabhsálaí gréasáin arna úsáid ag an gcuairteoir ar an suíomh gréasáin

Ní dhéanfaidh Bua aon iarracht cuairteoirí aonair a shainaithint, nó chun na sonraí teicniúla thuasliostaithe a chomhcheangal le haon duine aonair. Is é beartas Bua gan a leithéid d’fhaisnéis theicniúil a nochtadh in aon chor do thríú páirtí ar bith maidir le cuairteoirí aonair ar an suíomh gréasáin (ach amháin ár soláthraí seirbhíse idirlín, a dhéanann a leithéid de shonraí a thaifeadadh ar ár son agus atá faoi cheangal ag forálacha rúndachta maidir leis sin), mura bhfuil oibleagáid orainn a leithéid d’fhaisnéis a nochtadh faoi riail an dlí.